members

members

President
WAKAMATSU, Kazumasa  
   
Secretary / Treasurer
FUNASAKA, Yoko  
   
Members of the Board of Directors
AKIYAMA, Toyoko ANDO, Hideya
ICHIHASHI, Masamitsu ITO, Shosuke
IMOKAWA, Genji OHISO, Naoki
OKA, Masahiro KAWAKAMI, Tamihiro
KUNISADA, Takahiro SUZUKI, Tamio
TSUKAMOTO, Katsuhiro NAKAGAWA, Hidemi
NISHIGORI, Chikako NISHIMURA, Emi
FUKUDA, Mitsunori FUNASAKA, Yoko
YAMASAKI, Kenshi YAMAMOTO, Hiroaki
YOSHIDA, Hisahiro WAKAMATSU, Kazumasa
   
Councilors
AOKI, Hitomi AKAMATSU, Hirohiko
ABE, Yuko IDETA, Ritsuro
URABE, Kazunori OSAWA, Masatake
ONO, Hirotake KASUGA, Tsutomu
KATAYAMA, Ichiro KATO, Masashi
KAWAGUCHI, Masakazu KIKUCHI, Kanako
KOUNO, Michihiro KOBAYASHI, Takeshi
SATO, Kiyoshi SHIBATA, Takakazu
SOUTA, Takayuki SOUMA, Yoshinao
TAKATA, Minoru TAKEDA, Kazuhisa
TANEMURA, Atsushi TSUCHIDA, Tetsuya
TERAZAWA, Shuko HIROSHI, Nagai
NAMIKI, Takeshi NIKI, Yoko
HACHIYA, Akira HAYASHI, Masahiro
HAYASHIBE, Kazuhito HIDA, Tokimasa
HIROBE, Tomohisa FUKAI, Kazuyoshi
FUJITA, Hideaki FURUMURA, Minao
HOASHI, Toshihiko YAJIMA, Ichiro
YAMASHITA, Toshiharu  
   
Honorary Members
SHIBAHARA, Shigeki  
JINBO, Kowichi  
TOMITA, Yasushi  
MATSUMOTO, Jiro  
Vincent J. Hearing  
   
Councilors / Auditors
SHIBATA, Takakazu  
HACHIYA, Akira  
Japanese Society for Pigment Cell Research JSPCR